Gối đỡ ống

Dùng giữ cố định hay tạo khoảng cách giữa các đường ống.

Có 2 loại gối đỡ ít đường ống và loại gối đỡ nhiều đường ống cùng một lúc

Tông nên thường được sử dụng khi thi công đường cáp ngầm 110 kV – 220 kV để tạo khoảng cách cố định giữa các pha

Danh mục: ,